Epistola, (lat., af gr. epistole), brev; skrivelse; epistel.