Episodisk, (af fr. épisodique, af gr.), forbigående; hovedhandlingen uvedkommende; bi-.