Episode, (af fr. épisode, af gr. epeisodion indskud, egl. noget udefrakommende, af ep- + eisodos indgang, af hodos vej), hændelse; forbigående begivenhed; sidehandling i et skuespil el. en roman.