Epinasti, (af gr. epi- + nastos trykket, tæt), inden for botanik det forhold at årringene på en vandret gren er tykkest på oversiden; det modsatte af hyponasti.