Epilogisme, (gr. epi- + -log + -isme), slutning fra noget kendt til noget endnu ukendt.