Epigami, (gr. epi- + -gami), overenskomst mellem to stater, hvorefter deres borgere kan indgå gyldigt ægteskab med borgere fra den anden stat.