Epicykel, i antikkens verdensbillede en cirkel, langs hvilken en planet bevægede sig med konstant fart. Epicyklens centrum bevægede sig langs en større cirkel, deferenten, som havde centrum forskudt fra Jordens centrum. For at få bedre overensstemmelse med observationer supplerede Ptolemaios dette system med begrebet ekvant, som var et punkt, hvorfra vinkelbevægelsen af epicyklens centrum langs deferenten syntes jævn.