Epicønum, (af lat. genus epicønum, af gr. epi- + koinos fælles), dyrenavn, der betegner både han- og hundyret.