Ependyma, (gr., af ep- + endyma overklædning), se ependym.