Eparki, (gr. ep- + -arki), en eparks værdighed el. magtområde. Se eparchi.