Epanodos, (gr., egl. tilbagevenden, af ep- + an- + hodos vej), gentagelse af ord i en anden orden.