Epanalepsis, (gr., af ep- + analambanein gentage), gentagelse af et ord el. en sætningsdel (fx "de svandt, de svandt, de glade barndomsdage").