Eozoon, (af gr. eo- + zoon dyr), en dannelse, der oprindelig fejlagtigt antoges at hidrøre fra de første dyr på jorden.