Eozoisk, (af gr. eo- + zoon dyr), inden for geologi fra en tid før kambrium.