Eodem, (lat., af eo dér), på det samme sted; til det samme sted.