Eo ipso, (latin 'ved selve dette'), i sig selv; netop derved; netop derfor; som sker i kraft af det forud anførte.