Envoyere, (af fr. envoyer sende, af en voie på vej), sende; afsende.