Envoi, (af fr. envoi, egl. tilsendelse), tilegnelsesstrofe ved slutningen af et digt; slutningsvers i en ballade.