Entry, (eng., af fr. entrée, port. intrada, sp. entrada, it. intrata, af lat. intrare gå ind i, komme ind i), indtræden; indførsel i bog o.l.; opslagsord i ordbog; indskud ved væddeløb.