Entropion, (gr., af en- + trepein vende), indadkrængning af et øjelåg.