Entreprenere, (af entreprenant, entreprenør, efter fr. entreprendre), foretage; bringe til udførelse; påtage sig; tage i entreprise.