Entrepot, (af fr. entrepôt, af entreposer oplægge, oplagre, entre- + poser lægge, sætte, stille, af lat. interponere anbringe imellem), oplagssted; vareoplag; frilager.