Entoparasit, (gr. ento- + parasit), snylter, som lever inden i et andet dyr.