Entomolit, (gr., egl. forstenet insekt, entomo- + -lit), en slægt af trilobitter.