Entofyt, (gr. ento- + -fyt), snylteplante i plante- og dyrelegemer.