Entoderm, (af gr. ento- + derma hud), fosterets indre kimblad; det samme som endoderm; det modsatte af ektoderm.