Entertaine, (af eng. entertain, af fr. entretenir, af lat. inter + tenere holde), underholde ved optræden for et publikum; virke som entertainer.