Enterostomi, (gr. entero- + stomi), kunstigt tilvejebragt tarmåbning gennem bugvæggen.