Enterocentese, (af gr. entero- + kentesis stikken), punktur af tarmen for at udtømme luftansamlinger.