Ensilering, (se ensilere), konservering af grønfoder; sammenlign med ensilage.