Enseigne, (fr. enseigne skilt, fane, felttegn, kendemærke, (gldgs.) faneofficer, af lat. insigne, af in- + signum mærke, tegn), feltmærke; fane; fændrik.