Ens realissimum, (lat.), gud som indbegrebet af al virkelighed.