Ens a se er et latinsk udtryk for et væsen, der er til ved sig selv alene.