Enquête de pavillon, (fr. (mar.) undersøgelse af flaget), krigsførende magters ret til at undersøge et handelsskibs rigtige nationalitet.