Enorm, (af fr. énorme, af lat. enormis, af e- + norma regel, egl. afvigende fra reglen), overordentlig; mægtig; uhyre stor.