Enlevagetryk, (af fr. enlevage, af enlever bringe bort, fjerne, af lever, af lat. levare løfte, hæve), tøjtrykning ved hvilken farven ætses bort af tøjet på de trykte steder.