Enkrati, (gr. en- + -krati), selvbeherskelse; herredømme over drifterne; afholdenhed.