Enharmonisk, det fænomen, at to i grunden forskellige toner kan repræsenteres af én og samme taste på et klaviaturinstrument, fx tonerne Ais og B eller Fis og Ges. Siden indførelsen i 1700-t. af den stemning, der betegnes som "ligesvævende temperatur", har muligheden for at omtyde toner enharmonisk spillet en betydelig rolle for dur-mol-tonesprogets udvikling, ikke mindst i den romantiske musik, hvor enharmoniske omtydninger kan formidle virkningsfulde modulationer fra én toneart til en anden.