Engbrystighed, (1. led af tysk eng 'trang, snæver'), astmalignende hestesygdom, der viser sig ved kronisk åndedrætsbesvær og stærkt nedsat præstationsevne. I de fleste tilfælde er årsagen kronisk bronkitis med forstørrelse af lungerne, som er opstået i tilslutning til bl.a. akutte luftvejsinfektioner (fx hesteinfluenza). Allergisk reaktion mod støv, svampesporer o.a. i staldluften menes at spille en rolle i sygdommens udvikling.