Engageanter, (af fr. engageantes, af engageant (adj.) tiltalende, af engager), ældre betegnelse for vide, åbne ærmer; brystsløjfe.