Enforcere, (af oldfr. enforcier, af lat. in- + fortis stærk, kraftig), forstærke.