Enfoncere, (af fr. enfoncer, af en i + fond, af lat. fundus bund, grund), nedsænke; slå ind; gennembryde.