Endozoisk, (af gr. endo- + zoon levende væsen), om snylter, som lever inden i et dyr.