Endoterm, (af endo- og gr. therme 'varme'), om en kemisk eller fysisk proces (reaktion), hvor der absorberes energi (oftest varme), som hentes fra omgivelserne. Et stof, som er dannet ved en endoterm kemisk reaktion, har altså højere energiindhold end udgangsmaterialerne og er derfor ofte ustabilt. Dette gælder fx gassen acetylen, C2H2, der dannes ved en endoterm reaktion mellem kulstof og hydrogen. Den modsatte proces kaldes eksoterm.