Endossere, (af fr. endosser, af en- + dos ryg, bagside), overdrage ved påtegning på bagsiden.