Endossatar, (af fr. endossataire), den til hvem et papir overdrages ved endossement.