Endomorf, (gr. endo- + -morf), af en legemstype præget af blød rundhed og i almindelighed fremtrædende bugparti; omtrent lig med pyknisk.