Endommagere, (af fr. endommager beskadige, skade, af en i, til + dommage beskadigelse, skade), tilføje skade el. tab.