Endokraniel, (af gr. endo- + kranion hjerneskal), som findes el. foregår inden i kraniet.