Endogam, (gr. endo- + -gam), inden for biologien som indbyrdes kan befrugte hinanden.